Vi investerar i framtiden

Utbildning är nyckeln till utveckling för både barn, familjer och samhället i övrigt. Det lägger grunden för ljusare framtidsutsikter för flickor och pojkar vilket bidrar till att realisera drömmar i livet. Nyckeln till att få möjlighet till skolgång är att växa upp i en familj som kan ge en stabil och god omsorg.

I samarbete med SOS-barnbyar, stöttar Komplett Group arbetet med att säkra utbildning till nödställda barn i Kitwe i Zambia. Extrem fattigdom gör att många familjer inte har möjlighet till att sända barnen till skolan och avsaknaden av utbildning är ett stort problem. Ökad utbildning är viktigt i arbetet mot sjukdomar som kan förhindras, som malaria och hiv/aids.

Vi inom Komplett Group önskar att bidra till att flickor och pojkar får samma möjlighet till en fullt genomförd skolgång. Det bidrar till en ökad jämställdhet och ett mer demokratiskt samhälle. Både Komplett Group och medarbetare bidrar med ekonomisk stöttning till projektet.

SOS-barnbyar började sitt arbete i Kitwe under 2004. Under de senaste åren har det förebyggande arbetet genom SOS-familjeprogram blivit viktigare. Programmet når ut till över 4550 personer i över 700 familjer. Målet är att familjerna ska bli självständiga och ge barnen trygghet, omsorg, skolgång och hälsouppföljning. För barn från regionen som inte längre kan leva med sin familj, kan 16 SOS-familjer ge ett tryggt hem för upp till 192 barn. I varje familj bor barnen tillsammans med sina bröder och systrar och blir omhändertagna av en SOS-förälder.

Tillsammans med SOS-barnbyar ombesörjer vi i Komplett Group att barn och unga får omsorg, trygga vuxna omkring sig, ett bra hem och en möjlighet till utbildning.