Hållbarhet

Ny förpackningslinje - för en hållbar utveckling

Publicerad 07. okt 2022 13:48, uppdaterad 22. aug 2023 13:57

 

Itegra är grönt

Vår filosofi bygger på att vi ska bedriva en verksamhet som är präglad av ansvar gentemot anställda, samhället och vår miljö. Vi ska alltid, som ett minimum hålla oss innanför gällande lagar och regelverk relaterade till miljö. Vi ska arbeta med kontinuerlig förbättring av vårt miljöarbete och vara ledande inom vår bransch.

Vi är, tillsammans med Komplett-koncernen, ISO 14001 certifierade. Detta är den internationella standarden för miljöledning. Certifieringen bekräftar att vi arbetar aktivt med att reducera vår belastning på yttre miljö

 

Ny förpackningslinje för en hållbar utveckling

Itegra och resten av Komplett-Group har jobbat systematiskt med att reducera emballage och effektivisera transporten sedan införandet av Autostore-lagret 2007. De sista åren har detta arbete bara blivit viktigare och viktigare i takt med att klimatförändringar blivit tydligare. Både kunder och vi som företag vill bidra till att reducera klimatutsläpp.

I slutet av mars 2022 installerade vi en ny förpackningslinje. Denna bidrar till att reducera luft i de askar som vi sänder ut vilket i sin tur medför bättre utnyttjande av fyllnadsgrad i våra containrar och därmed reducerar detta våra utsläpp.

Pappen i förpackningen anpassas till varje enskild förpackning, paketeringen blir mer kompakt och varorna ligger stabilt i asken. Detta gör att vi slipper använda plast som utfyllning för att undgå att varorna skadas under transport. På detta sätt reducerar vi vårt användande med 17,2 ton plast per år.

När ingen förpackning är större än nödvändigt reducerar det ocks¨vår fraktvolym med motsvarande 390 tomma lastbilar om året, vilket är en om dagen! Färre lastbilar – mindre utsläpp.