Licenser, copyswede, rapportering

Copyswede

Itegra är registrerad som importör hos Copyswede.
Det innebär att om du är registrerad hos Copyswede som återförsäljare, organistaion för funktionshindrade eller professionell användare kan köpa dessa produkter utan avgiften om du först kontaktar oss med ditt registrerade nummer hos Copyswede. Ta gärna kontakt med vår säljavdelning via e-post på order@itegra.se så vi kan kontrollera er registrering hos Copyswede och göra nödvändiga förändringar hos oss för att du som kund får korrekta priser.

Exportbegränsning

Vissa produkter i Itegra sortiment är av kategorin högteknologisk utrustning. Det innebär att det kan ligga förbud mot att vidare exportera till vissa länder. För produkter tillverkade i USA gäller i vissa fall förbud eller restriktioner mot utförsel till annat land. Det åligger återförsäljaren att hålla sig underrättad om och följa dessa regler. Återförsäljaren skall vidare hålla Itegra skadeslös vid brott mot dessa betämmelser. Itegra förbehåller sig rätten att neka leverans till företag som finns upptagna på olika spärrlistor (t.ex. US Department of Commerce "Table of Denied Orders" - även känd som "Svarta Listan").

 

Kemikalieskatten

Från och med den 1 juli 2017 införs en skatt på hemelektronik som innehåller vissa kemikalier. Detta för att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Skatten läggs på varan vid försäljning till partner som inte är registrerad lagerförare av varor med leverans inom Sverige. Vi kommer alltså att sköta all rapportering och betalning till skatteverket om ni inte själva väljer att anmäla er som lagerhållare.  Skatten beräknas på varans vikt och uppgår till maximalt 489 kronor per vara. För mer information se skatteverket.se.