Andersson TV

10 års garanti på TV från Andersson

Alla TV-modeller från Andersson är täckta av vår 10-års garanti. Garantin gäller i 10 år från inköpsdatum för köp utförda 1 december 2023 eller senare. Garantin gäller endast för användning i hemmiljö och du måste behålla ditt kvitto som inköpsbevis.


Garantin täcker fel och defekta delar som beror på material- eller produktionsfel. Garantin är begränsad till 1 år om produkten används i kommersiellt syfte.


Undantag från garantin:

  • Normalt slitage*, repor, bucklor och skador som beror på att produkten fallit i golvet, utsatts för stötar, vätska eller liknande.
  • Appar och tjänster från tredje part
  • Programvara
  • Felhantering, oaktsamhet
  • Skadar orsakade av felaktig förvaring – produkten bör förvaras vid normal rumstemperatur och skyddas mot fuktighet.
  • Att produkten kopplats till fel spänning
  • Skada förorsakad av kemiska substanser och rost
  • Att produkten används i kommersiella avseenden

 *Reduktion av batterikapacitet och/eller ljusstyrka


Exempel på defintion av ”kommersiellt bruk”:

Kontinuerlig, långvarig utsällning i butik, restauranger, salonger och liknande miljöer


Glädjs åt din produkt över lång tid!

Luta dig tillbaka och njut av din TV i många år framöver. Läs bruksanvisningen noga för att säkra att du använder och tar var på TV:n på ett korrekt vis. På det sättet förlänger du livslängden och kan ha glädje av TV:n längre än den angivna garantiperioden.


Använd dig av garantin

Om något skulle uppstå med TV:n under garantiperioden kan du kontakta kundservice.