APC

Support

Kontaktuppgifter till APC support

Teknisk support: 0200-89 52 83

Hemsida: APC

Följande information behövs alltid vid kontakt med tillverkare eller servicepartner 

  • Produktnamn och modellbeteckning
  • Felbeskrivning
  • Inköpsdatum
  • Serienummer
  • Kvitto