Bosch

Support

Kontaktuppgifter till Bosch support

Bosch service
Telefon: 0771-11 22 77
Öppettider mån-fre 08:00-19:00


Följande information behövs alltid vid kontakt med tillverkare eller servicepartner

  • Produktnamn och modellbeteckning
  • Felbeskrivning
  • Inköpsdatum
  • Serienummer
  • Kvitto