IBM

Följande information behövs alltid vid kontakt med tillverkare eller servicepartner

  • Produktnamn och modellbeteckning
  • Felbeskrivning
  • Inköpsdatum
  • Serienummer
  • Kvitto

Kontaktuppgifter

Hemsida: IBM
Telefon: 0771-343 536
Fax: 08-793 27 75