NEC

Support

Kontaktuppgifter till Nec support

Telefon: 0770-93 00 26

Garantiservice

Följande information behövs alltid vid kontakt med tillverkare eller servicepartner

  • Produktnamn och modellbeteckning
  • Felbeskrivning
  • Inköpsdatum
  • Serienummer
  • Kvitto