Pixelpolicy

TFT-skärmar (skärmar för stationära- och bärbara datorer med TFT-skärmar) är precisionsprodukter som uppbyggda av ett stort antal pixlar. Tyvärr är även det TFT-skärmarnas svaghet. För att kunna en rimlig hålla prisnivå har tillverkarna infört en pixelpolicy, vilket innebär att man får acceptera att enstaka skärmar kan innehålla någon defekt eller trasig pixel. En skärm byts inte ut om inte antalet defekta pixlar överstiger ett av tillverkaren bestämt antal.

Pixlar består av 3 sub-pixlar i grundfärgerna röd, grön och blå, vilka i sin tur är styrda av egna transistorer som bestämmer om sub-pixeln skall vara av- eller påslagen. Den teknik som används vid tillverkning gör att skärmen ej kan repareras. Man kan inte heller förutspå när felet kan uppkomma.

 

Skärmen kan fungera utmärkt, men uppvisa följande problem:

  • En eller flera permanent svarta (avslagen) eller permanent vita (påslagen) pixlar.
  • En eller flera konstant blinkande (av/på) pixlar, vilket är något som syns och irriterar mer.

Det finns en standard som säger hur många döda eller defekta pixlar en skärm, i bestämd storlek, får innehålla. Den standarden kallas ISO 13406-2 (Klass II).

 

Felaktiga pixlar är definierat enligt följande:

Typ 1. Konstant ljus pixel (påslagen)

Typ 2. Konstant mörk pixel (avslagen)

Typ 3. Defekt sub-pixel, antingen lysande (påslagen) röd, grön eller blå, eller mörk (avslagen).

Typ 4. Kluster-fel. Fler felaktiga pixlar i ett 5x5 pixel-område.

 

ISO 13406-2

Antalet defekta pixlar som tillverkarna tillåter kan räknas fram på följande sätt enligt
ISO 13406-2:
Antal fel = antal fysiska pixlar (enligt bestämd upplösning) x antalet fel enligt bestämt typ-fel / 1.000.000. Denna formel använder tillverkarna som grund när de räknar ut hur många pixlar som får vara trasiga eller defekta på sina respektive modeller. För att få reda på vilken policy respektive tillverkare håller, kontakta eller kontrollera tillverkares produktinformation.

 

Acer 

Beroende på placering tillåter Acer maximalt 4 defekta pixlar per miljon pixlar på skärmen. 

 

AOC

Enligt ISO 13406-2

https://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_13406-2

 

Asus

  1. a) Minst 3 ljusa eller 5 mörka pixlar 
  2. b) 2 ljusa eller 2 mörka pixlar som ligger intill varandra 
  3. c) 3 ljusa och/eller mörka pixlar inom 15mm

+ High end-modellerna kommer ofta med en ZBD-policy

 

BenQ

Enligt ISO 13406-2

https://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_13406-2

 

Compaq

Se information under HP längre ned. 

 

Config 

- Error type 1: constantly bright pixels

- Error type 2: always black pixels

- Error type 3: defect subpixel, either constantly bright (red, green, blue) or permanently black

 

Type 1: Max 2

Type 2: Max 2

Type 3: Max 5

 

Dell

https://www.dell.com/support/Article/se/sv/sebsdt1/414288/SV#LCD-Display-Pixel-Policy-1

 

EIZO

https://www.eizo.se/files/oldsite/documents/eizo_pixelfelsdefinition_051125_eng_v2.pdf

 

 

Fujitsu-Siemens

Enligt ISO 13406-2

https://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_13406-2

 

HP

Enligt ISO 13406-2

https://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_13406-2

 

IBM

Se information under Lenovo nedan. 

 

Lenovo

Mellan 2 och 3 pixlar beroende på färg & var de sitter. 

https://support.lenovo.com/en/documents/ht004254

 

LG

Upp till 4 defekta pixlar. 

https://www.lg.com/za/products/documents/LG-LCD-Monitor-Pixel-Policy.pdf

 

MSI

5 abnormal pixels for 14" or smaller LCD display and 7 abnormal pixels for 15" or larger LCD display. 

https://service.msicomputer.com/msi_user/MSI_NBwarranty.asp

 

NEC

Enligt ISO 13406-2

https://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_13406-2

 

Philips

Enligt ISO 9241-307

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9241#ISO-9241-302.2C_303.2C_305.2C_307:2008_pixel_defects

 

Samsung

Mellan 5 och 10 defekta pixlar beroende på skärm/panelens storlek. 

Samsung pixelpolicy

Sony

Enligt ISO 13406-2

https://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_13406-2

 

Viewsonic

Enligt ISO 13406-2

https://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_13406-2