Roomba

Garantiservice direkt till servicepartner

För att felanmäla din iRobot produkt vänligen kontakta Witt Sverige.

Telefon: 08-52508480

http://www.wittsverige.se/Witt/Service/Roomba_Scooba_service


Följande information behövs alltid vid kontakt med tillverkare eller servicepartner 

  • Produktnamn och modellbeteckning
  • Felbeskrivning
  • Inköpsdatum
  • Serienummer
  • Kvitto