Temptech

Temptech

Följande information behövs alltid vid kontakt med tillverkare eller servicepartner

 • Produktnamn och modellbeteckning
 • Felbeskrivning
 • Inköpsdatum
 • Serienummer
 • Kvitto

Kontaktuppgifter

Hemsida: www.temptech.no

Temptech kan i oftast hjälpa dig med att sända reservdelar direkt hem till dig utan att först ta in produkten på service. Detta kan ge en förkortad hanteringstid för dig.

Kontakta Temptech på mail for service/reparation med nedan mall:

  • Produkttyp och modell
  • Felbeskrivning
  • Serienummer
  • Kvitto (kvitto i form av PDF kan hämtas från din kontosida)
  • Kontaktinformation – namn och telefonnummer
  • E-post: service@temptech.no

Du kommer innom 1-2 arbetsdagar få återkoppling på hur din Temptech produkt kommer hanteras.